Мэдээ мэдээлэл

15
11 сар
2017

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалтыг Аргалант суманд зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Аргалант сумын мэргэжлийн ангийн  томилгоот бүрэлдэхүүн 66, ард иргэд 50 оролцсон байна. танхимын сург... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2017
ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
09
11 сар
2017
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ АВЛАА
24
07 сар
2017
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
10
05 сар
2017
10
04 сар
2017
04
04 сар
2017
23
03 сар
2017
23
03 сар
2017
23
03 сар
2017