Мэдээ мэдээлэл

07
02 сар
2018
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
05
02 сар
2018
ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах,  аврах 15   дугаар   ангийн   салааны   захира... Дэлгэрэнгүй

26
01 сар
2018
ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 2018 оны 01 дүгээр сарын 24, 25-ны өдрүүдэд ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Урьдчилан сэргийлэх тасаг, ГТУА-15 дугаар ангийн 2 дугаар салаа Ус... Дэлгэрэнгүй

25
01 сар
2018
ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах,  аврах 15   дугаар   ангийн   салааны   захира... Дэлгэрэнгүй

25
01 сар
2018
СҮХБААТАР  АЙМГИЙН  УЦУОША-НЫ  АЖИЛЧДАД  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН  АЖЛЫН ИЛТГЭХ ХУУДАС

ТАНХИМЫН БОЛОН ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах,  аврах 15 дугаар ангийн салааны захирагч, ахлах  дэслэгч  Ц.Г... Дэлгэрэнгүй

17
01 сар
2018
ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/323, А/325 дугаар тушаал, Сүхбаатар аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны А/03 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй

16
01 сар
2018
БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ. 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд Онцгой байдлын ерөнхий газарт зохион байгуулагдсан Онцгой байдлын байгууллагын "Удирдах ажилтны цугларалт"-д... Дэлгэрэнгүй

16
01 сар
2018
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах, аврах 15 дугаар ангийн 3 дугаар салаатай хамтран Авто тээврийн төвийн 15 ажилтанд гамшиг... Дэлгэрэнгүй

15
01 сар
2018
ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.  2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Урьдчилан сэргийлэх тасаг, ГТУА-15 дугаар ангийн 4 салаа нь хамтран "Мэдээлэл холбоо сүлжээ"-ТӨК-... Дэлгэрэнгүй

15
01 сар
2018
БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 2018 оны 1 дүгээр сард Баруун-Урт сумын 1-7 дугаар багуудад зохион явагдаж байгаа нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд албан хаагчдад "Айл өрхийн цахилгааны... Дэлгэрэнгүй