Мэдээ мэдээлэл

01
03 сар
2016
Сургалт зохион явууллаа.

“Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Хүрэнбулаг худалдаа үйлчилгээний төвийн 41 түрээслэгч, ажилчдад Олон улсын иргэний хамгаалалтын өд... Дэлгэрэнгүй

01
03 сар
2016
Сургалт зохион явууллаа.

“Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Хүрэнбулаг худалдаа үйлчилгээний төвийн 41 түрээслэгч, ажилчдад Олон улсын иргэний хамгаалалтын өд... Дэлгэрэнгүй

01
03 сар
2016
гурван үеийн уулзалт зохион явууллаа.

 “Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байдлын газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмад дайчидтай гурван үеийн уулзалт зох... Дэлгэрэнгүй

29
02 сар
2016
Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан сургалт зохион явууллаа.

“Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Хөдөө аж ахуй”-н Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 42 оюутан сурагчдад Олон улсын... Дэлгэрэнгүй

27
02 сар
2016
Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг угтан тэмцээн зохион явууллаа.

"Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүний дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнийг 2016 он... Дэлгэрэнгүй

27
02 сар
2016
Иргэний хамгаалалтын өдөр сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулав.

 Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийн тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу МУИС-ын Орхон аймаг дахь салбар “Орхон” сургуулийн багш ажилчдад Иргэний хамгаалалтын өдрийн түү... Дэлгэрэнгүй

26
02 сар
2016
Англи хэлний сургалтанд хамрагдав.

Онцгой байдлын газрын даргын 2016 онд баталсан сургалтын хөтөлбөр, Офицер бүрэлдэхүүний зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалгын дагуу Онцгой байдлын газрын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг... Дэлгэрэнгүй

23
02 сар
2016
"Аврагч мазаалайн зөвлөмж" хичээл

     Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Шанд багийн 22 дугаар цэцэрлэгийн Б.Оюунбилэг багштай бэлтгэл бүлгийн 26 хүүхэд, 3 багшид “Аврагч мазаалайн зөвлөмж” хичээлүүдээс 5 төрли... Дэлгэрэнгүй

19
02 сар
2016
Онцгой байдлын газрын "Марш тактик"-ийн тэмцээн зохион явууллаа.

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын нийт албан хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх чиглэлээр 2016 оны 02-р сарын 19-нд Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу нийт алба хаагчдыг хамруулах з... Дэлгэрэнгүй

17
02 сар
2016
Үр дүнгийн гэрээ дүгнүүллээ.

Орхон аймгийн Онцгой байдлын албан хаагчид 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр үйл ажиллагаагаа төлөвлөж хэрэгжүүлэх, ажлын байрны шаардлагад нийцүүлэн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, төрийн албаны тухай... Дэлгэрэнгүй