Мэдээ мэдээлэл

17
09 сар
2020
АЛБАНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДАН АВЛАА

Аймгийн хэмжээнд ажиллаж буй камерын нэгдсэн хяналт, Онцгой байдал, Цагдаа, Түргэн тусламжийн үйлчилгээг нэг дор төвлөрүүлэх “Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв” байгуулагдан үйл ажиллагаа нь... Дэлгэрэнгүй

17
09 сар
2020
АЙМГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН 163 ДУГААР РЕЛЕЙНИЙ СТАНЦАД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Г.Ганбаатар, аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн захирал Г.Эрдэнэбат нарын баталсан удирдамжийн дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр Баян... Дэлгэрэнгүй

16
09 сар
2020
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Онцгой байдлын газрын даргын тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу дотоод хяналт шалгалт явуулах ажлыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-17-ны өдөр хүртэл зохион байгуулахаар ажлын хэсэг ажиллаж байна. Аж... Дэлгэрэнгүй

16
09 сар
2020
ХУВЦАС, ЖАГСААЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хойд бүсийн төв-Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу алба хаагчдад хувцасны хангалт, хангалтаар олгогдсон хувцас хэрэглэлийг дүрмийн дагуу хэрэглэж байгаад хяналт тави... Дэлгэрэнгүй

15
09 сар
2020
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны “Заавар батлах тухай” А/323 дугаар тушаалаар батлагдсан гамшгаас хамгаалах чиглэлээр Иж бүрэн болон Команд штабын сургууль зохион байгуулах ту... Дэлгэрэнгүй

04
09 сар
2020
2018-2020 оны хугацаанд Орхон аймагт “Гамшигт тэсвэртэй хотууд” төсөл хэрэгжин хаалтын ажиллагааг зохион байгууллаа

“Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-тай хамтран Орон нутгийн түвшинд гамшгийн менежментийг сайжруулж, х... Дэлгэрэнгүй

04
09 сар
2020
ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХОЙД БҮСИЙН ТӨВ-ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ХОЛБОО ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН

Дэлхийн зөн-Монгол олон улсын байгууллагын “Гамшигт тэсвэртэй хотууд” төсөл хөтөлбөр Орхон аймаг, Эрдэнэт хотод 2018-2020 оны хугацаанд хэрэгжсэн. Энэ хугацаанд тус газрын холбоо зарла... Дэлгэрэнгүй

01
09 сар
2020
АЛБА ХААГЧДЫНХАА НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭН АЖИЛЛАЛАА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2020 оны зорилтын хүрээнд Алба хаагчдын эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, тогтвортой ажиллах орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Орхон аймгийн Онцгой ба... Дэлгэрэнгүй

28
08 сар
2020
ШУУРХАЙ АЛБАНЫ АВТОМАШИНЫГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 58 дугаар ангийн Шуурхай албаны зориулалтанд үүрэг гүйцэтгэж байсан LAND CRUISER-100 маркын автомашины гүйлтийн хугацаа дууссан тул Эрдэнэ... Дэлгэрэнгүй

27
08 сар
2020
БИЕЛЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны “ Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай ” 32 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх бүх шатны сург... Дэлгэрэнгүй