Тус аймгийн Давст, Сагил, Түргэн, Наранбулаг, Зүүнхангай, Өндөрхангай, Өлгий, Өмнөговь, Тариалан, Завхан зэрэг 10 сумын гамшгаас хамгалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүнд сургалт, дадлагыг зохион байгуулж явуулсан