Төсөл хэрэгжсэн тус аймгийн Баруунтуруун, Малчин, Цагаанхайрхан 3 сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүнд "Говийн баавгай" сэдэвт сургалтыг аймгийн Улаан загалмайн хороо, Газар хөдлөлтийг бүртгэх Улаангом станцтай хамтран зохион байгуулж явуулсан.