Аймгийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран тус аймагт нефть, нефтийн бүтээгдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан газар, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилтан, ажиллагсдад гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, гамшгаас хамгаалах дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор сургалт, дадлагыг зохион байгуулж явууллаа.