Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар бүрэн дунд сургууль дээр газар хөдлөлтийн улмаас үүссэн нуралт, гарсан гал түймрийг унтраах нурангиас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах тактикийн дадлага сургуулийг Онцгой байдлын газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах, аврах 36 дугаар анги, Эрэн хайх, аврах ангийн бие бүрэлдэхүүн болон тус сургуулийн нийгмийн ажилтан Б.Гэрэлтзаяа, "Өсвөрийн аврагч" клубын гишүүдийн хамтаар 2016 оны 04 сарын 19-ны өдөр зохион байгууллаа. 
Сургуулийн дадлага ажлын хүрээнд тус сургуулийн сурагчдыг гал түймрийн аюул гарсан тохиолдолд анги танхимаас гарч аюулгүй цэгт байрших, дадлага сургуулийг явуулж 180 сурагч, 46 багш ажилчдыг аюулгүй цэгт гарган дадлага сургуулийг зохион байгуулав.

Холбоос

www.se.nema.gov.mn/news/132--.html

www.facebook.com/selengeobg