НИК петровис ХХК-ний ажилтан, ажиллагсадтай хамтран тактик, тусгай бэлтгэлийн сургуулийг зохион байгууллаа. Дээрх арга хэмжээний хүрээнд салбарын ажиллагсдад 2 цагийн танхимын сургалт, 2 цагийн дадлага сургуулийг зохион байгуулж уг арга хэмжээг зохион байгуулсан тухай орон нутгийн УВС телевизээр нэвтүүлж иргэдэд хүргэсэн.