Газар хөдлөлтийн мэдээ
2015-10-10

Улаанбаатарын цагаар 2015 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн 13 цаг 57 минут 48 секундэд Төв аймгийн Батсүмбэр сумаас зүүн хойд зүгт 60 км-ийн зайд магнитуд нь М=4.7-той газар хөдлөлт боллоо. Газар хөдлөлтийн байрлал өргөрөг 48.88 уртраг 107.14.

http://iag.ac.mn