"Газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах" сургалтын материалыг та бүхэндээ хүргэж байна. Татах бол хичээлрүү орно уу.