"Эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах сургалтын хөтөлбөр" сургагч багшийн гарын авлага номыг та бүхэндээ хүргэж байна.

Татаж авах бол хичээлрүү орно уу.