"Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хөгжлийн бодлогод уялдуулан тусгах нь" Гарын авлага номыг та бүхэндээ хүргэж байна.

Татаж авах бол хичээлрүү орно уу.