Дорнод аймгийн онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 52-р ангийн 4-р улирлын тактикийн сургуулийг “ДБЭХС” ТӨК-ны Зóóõàí öåõèéí мазут àæ àõóéí 3-р резервуарт 2015 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 14 цаг 00 минутанд 2 цагийн байдал дээр ажиллах тактикийн сургуулийг амжилттай зохион байгууллаа. Уг тактикийн сургуульд Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 52-р ангийн 1,2,4-р салааны 31-н албан хаагч, Эрэн хайх аврах ангийн 7-н албан хаагч, “ДБЭХС” ТӨК-ны Зóóõàí öåõ, түлш дамжуулах цехийн 28-н ажилчин нийт 66-н хүн оролцсон.