Онцгой байдлын газраас “Радио телевизийн үндэсний сүлжээ”-ний 18 ажилтанд Гал түймэр гарах шалтгаан, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй ажиллах дадлага, галд өртөж түлэгдсэн хүнд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх 2 цагийн сургалтыг газрын сургалтын танхим, дадлагын талбайд зохион байгууллаа.