Дүүргийн 1, 2 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн орон сууц, гудамж зам талбайд болон гэр хорооллын айл өрхүүдэд Гал унтраах 3,5 тн, 8 тн автомашины чанга яригчаар Нэг хаалга- Нэг шинжилгээ нэгдсэн арга хэмжээнд хуваарийн дагуу идэвхтэй хамрагдахыг уриалж, Коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлж гэрээсээ гарахгүй байх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахих талаар сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хүргэж ажиллалаа.