МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 10-НД БАТАЛСАН “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙДЛААР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ” 27 ДУГААР ТОГТООЛ, “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А/67, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А/20 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ШУУРХАЙ ШТАБ, ЗАМЫН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ПОСТ, 1, 2 ДУГААР ХОРООДЫН ГУДАМЖ ЗАМ ТАЛБАЙ, ДҮҮРГИЙН ХИЛИЙН ЦЭС ДАГУУХ 4 ЦЭГҮҮДЭД ХОРИО ЦЭЭР ХЯЗГААРЛАЛТЫН ДҮРЭМ ЖУРАМ МӨРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ЗААВАР ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА. НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНД ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ БОЛОН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН 320 ГАРУЙ АЖИЛТАН АЛБА ХААГЧ БАТЛАГДСАН ХУВААРИЙН ДАГУУ ХАМРАГДАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА