Мэргэжлийн хяналтын газрын  ажилчдад “Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшиг осол, гал түймрийн үед хэрэгжүүлэх дадлага сургууль зохион байгуулах” чиглэлээр 2 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа.