Онцгой байдлын газрын даргын баталсан "Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн тусгай зориулалттай алба"-д шалгах төлөвлөгөөт удирдамжийн дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бэлтгэл бэлэн байдлыг шалган "Гамшгаас хамгаалах тухай хууль", "Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх" сэдвээр байгууллагын ажилчдад танхимын сургалт зохион байгууллаа.