Аймгийн мал эмнэлэгийн газрын ажилтан, ажиллагсдад гал унтраах дадлага сургуулийг зохион байгуулж энэ үеэр "Бэлэн бай" багцаар 2 цагийн танхимын сургалт явуулж ажилчдын мэдлэгийг нэмэгдүүллээ.