Гал түймэр унтраах, аврах 41-р анги, Эрэн хайх, аврах салбарын бие бүрэлдэхүүний бие бялдар, тэсвэр хатуужил, албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор 7 хоног бүр гүйлт зохион байгуулж алба хаагчдыг хамруулж байна. Ингэснээр алба хаагчдын тэсвэр хатуужил, бие бялдар сэтгэл зүйн бэлтгэл сайжирч гал түймэр гамшиг ослын голомтод үүрэг гүйцэтгэх чадвар дээшилнэ.