Тус сургалтаар Баянцагаан сумын ерөнхий боловсролын 6-12 дугаар ангийн 141 сурагчдад “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх” эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.