Ерөнхий боловсролын сургуулийн лаборатори “Номундалай” цогцолбор сургуулийн 6 дугаар ангийн 4 бүлгийн 142 сурагчдад танхимын сургалтыг зохион байгуулж, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, газар хөдлөлт, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, ахуйн хүрээний ослоос урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр мэдлэг олголоо.