Булган аймгийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран 2020 оны 11 сарын 05-ны өдөр сумдын Байгаль хамгаалагч нарт Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Орон нутгийн түвшинд илэрсэн зөрчилд хариуцлага тооцох тухай, Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах ажил сэдвээр 2 цагийн багтаамжтай танхимын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 20 байгаль хамгаалагч хамрагдлаа.