Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 45 дугаар ангийн Тактик, тархалтын сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр Соёлын төвийн 7 ажилтан албан хаагчдад Гал түймэр унртаах 45 дугаар ангийн 14 алба хаагч нийт 21 алба хаагч гамшгаас хамгаалах, аврах хор уршгийг аргилгах хойшлуулашгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны дадлага сургуульд хамрагдалаа