Баянхонгор сумны Засаг даргын тамгын газрын нийт 47 ажилтан албан хаагч нарт Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэдвээр сургалтыг зохион байгууллаа.