Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/217 дугаар тушаал, Хойд бүсийн төвийн захирагчийн 2020 оны 03 дугаар тушаал, Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны А/88 дугаар тушаалын дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 15:00 цагт жагсаалын нэгдсэн үзлэгийг зохион байгуулж хүйтний улирлын хувцсанд шилжлээ.