Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах гүйцэтгэлийн шалгалтыг боловсролын байгууллагын барилга, байгууламжид зохион байгууллаа.

Тус хяналт, шалгалт энэ сарын 20-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 05-ныг дуустал явагдана.