Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2018 оны 611 дугаар тогтоолоор тус газрын ГТУА-33 ангид ашиглагдаж байсан Зил 130 маркийн ГАМ 203 улсын дугаартай тусгай зориулалтын автомашиныг дуудлага худалдаанд оруулж байна.
Худалдах доод үнэ 1 500 000 төгрөг. Дэнчин 375 000 төгрөг.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2020 оны 05 дугаар сарын 04- ний өдрийн 11.00 цаг хүртэл Онцгой байдлын газрын 202 тоотд бүртгэнэ.
Утас: 96191904