Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс цаг үеийн байдалтай холбогдуулан мэдээлэл өглөө.

Өнөөдөр дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчдад шинэ коронавирусын халдварын шинж тэмдэг, урьдчилан сэргийлэлт, одоогийн нөхцөл байдал болон эрсдэлийн үед хэрхэн харилцаа холбоотой талаарх мэдээллийг Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тархвар судлаач Б.Цэндсүрэн өгч ажиллалаа.