Монгол Улсын Шадар Сайдын ажлын алба, ОБЕГ, МУЗН-ийн  хамтран зохион байгуулсан  “Гамшгийн Эрсдэлийг Бууруулахад Эмэгтэйчүүдийн Оролцоо” анхдугаар үндэсний чуулганы гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Орхон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Онцгой байдлын газар, Улаан Загалмайн Хороо хамтран “ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО“  Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийн нөлөөллийн багийн гишүүдийн 2 дахь шатны сургалтыг  2020 оны  01 дүгээр сарын 06- ны өдөр нийт нөлөөллийн багийн 30 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хагас өдрийн хугацаатай зохион байгууллаа

2 дугаар шатны сургалтаар Өрхийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ бэлэн байдлын төлөвлөгөө, Гамшиг ослын үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах анхны тусламж үзүүлэх, аврах зам гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах стандарт зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан

3 дугаар шатны сургалтыг 2020 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулахаар товлосон.