Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 12 дугаар ангийн хуваарь төлөвлөгөөний дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 25 ажилтан албан хаагчдад  2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, Байгууллагын галын аюулгүй байдал сэдвээр танхимын сургалт,  аврах ажиллагааны дадлага сургуулийг 2 цагийн багтаамжтайгаар зохион байгуулав. 

Байгууллагын  гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний тодотгол, төлөвлөгөөний дагуу үүрэг гүйцэтгэх томилгоот бүлгийн үйл ажиллагаанд тулгуурласан дадлага сургууль зохион байгуулсан.