Онцгой байдлын ерөнхий газар Дотоод хэргийн сургуультай хамтран гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтэн бэлтгэх богино хугацааны сургалтад хамрагдаж байгаа сонсогчид үйлдвэрлэлийн дадлагыг хөтөлбөрийн дагуу Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран дүүргийн 14 дүгээр хороонд олон нийтийн оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Тойм судалгаа энэ сарын 12,13-ний өдрүүдэд хийгдэж дуусах юм.