Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнд ЮНЕСКО олон улсын байгууллагын эерэг хандлага, харилцааны багш , боловсрол судлалын докторант, сэтгэл судлалын багш Ц.Ганцэцэг 2019 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр “Эерэг хандлага ба Бодлын хүч”сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.