Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан Онцгой байдлын газрын офицер, ахлагч бүрэлдэхүүний дунд бие бялдрын бэлтгэл, авхаалж самбаа, мэргэжлийн ур чадварыг сорьсон "МАРШ ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ"-ийн цогцолбор тэмцээн зохион байгууллаа.