Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 11, 26, 29 дүгээрийн ангийн албан хаагчдад 2019 он сургалт бэлтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу нийлэлийн Онцгой байдлын газрын мэргэжилтэн Н.Гансүх Монгол Улсын Төрийн Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалахын багц хуулиар танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын хуулийн зөвлөх дэслэгч н.Пүрэв-Очир албан хаагчдад Төрийн албаны тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа