Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын тэргүүн дэд даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 13/1274 дүгээр албан бичгээр өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 11, 26, 29 дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүнд “Хар тамхи, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүний хор уршиг, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх” талаар зөвлөмж бүхий онлайн сургалтыг ахлах дэслэгч Д.Алтантуяа 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгууллаа.

70267564_404649443556195_7522515861802844160_n.jpg