Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 78 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилтан, албан хаагчид, эцэг эхчүүдэд гамшгийн тухай ойлголт, гал түймэр сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 9 дүгээр хорооны иргэний танхимд сургалт урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Д.Алтантуяа зохион байгууллаа.

71892285_2119522948352969_1855229510262194176_n.jpg