Өлгий сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн ажилчдад танхимын сургалт явуулав. Сургалтанд 12 хүн хамрагдав.