Хилийн цэргийн 0285 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнд танхимын сургалт явуулав. Сургалтанд 33 хүн хамрагдав.