Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн 47 сувилагч, мэргэжилтэнүүдэд 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр гал түймэр үүсэх шалтгаан нөхцөл, галын анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй ажиллагаа сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа