Хойд бүсийн төвийн захирагчийн 03 дугаар тушаалаар 2019 оны 10 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс Онцгой байдлын нийт бие бүрэлдэхүүн хүйтний улирлын хувцасанд шилжлээ.

Хүйтний улирлын хувцсанд шилжсэнтэй холбогдуулан хувцасыг дүрмийн дагуу цэвэр үзэмжтэй өмсөж хэрэглэж байгаа байдал, жагсаалын дүрмийн мэдлэг, цэрэгжилч жагсаалч байдалд үзлэг шалгалт хийж хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион байгууллаа.