Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Уламжлалт эмчилгээний тасгаас “Уламжлалт анагаах ухааны аргаар эрүүл мэндээ хамгаалъя” аяны хүрээнд Онцгой байдлын газрын 47 албан хаагчид уламжлалт анагаах ухааны тааларх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга барилд сургах чиглэлээр сургалтанд хамрагдлаа.