Ерөнхий боловсролын Тэмүүлэл эрдэм цогцолбор сургуулийн багш ажилчидад 2019 оны  9 дүгээр сарын 16-нд Гамшгаас хамгаалах “БЭЛЭН БАЙ” сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Ерөнхий боловсролын ТЭМҮҮЛЭЛ ЭРДЭМ цогцолбор сургуулийн 23 багш ажилтан албан хаагч хамрагдаж гамшгаас хамгаалах тухай хууль, галын аюулгүй байдал сэдвээр 2 цагийн сургалтанд хамрагдсан.