Орхон аймгийн Засаг даргын 2019 оны 03 сарын 27-ны өдрийн А/200 дугаар захирамжаар аймгийн хэмжээнд “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг” зохион байгуулахтай холбоотойгоор 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр Амарын талбайд 16 алба, 21 мэргэжлийн ангиудын Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын урьдчилсан үзлэгийг шалгаж үүрэг чиглэл өгч ажилласан байна.  

АССУСАХМ, АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ Л.БАТ-ИРЭЭДҮЙ