Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Хөдөлмөрийн хэлтэс, Политехник коллежтэй хамтран аймгийн барилгын салбарын 20 ажилчдад Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар, ахуйн хэрэглээний химийн бодисын зохистой хэрэглээ, газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах сэдвүүдэр 2 цагийн танхимын сургалтыг Политехник коллежийн сургалтын танхимд 2019 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулан ажиллаа.