ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
"Өвөрхангай аймгийн АЗЗА" ТӨХК-ийн ажилтан албан хаагчдад 2019 оны 03 сарын 01-ны өдөр Гал түймэр, ажлын байранд ажилтан бүр галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэртэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, түлэгдэлт сэдвээр 3 цагийн сургалтанд 32 албан хаагч хамрагдалаа.