Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Гал түймэр унтраах, аврах ангийн гал түймэр унтраах тактик, тархалтын сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу Их номгон худалдааны төвийн 7 ажилтанд танхимын сургалтыг “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнд холбогдолтой заалтууд, Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 1 цагийн сургалтыг Онцгой байдлын газрын сургалтын танхимд 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулан ажиллаа.