Өвөрхангай аймаг дахь М-СИ-ЭС Группын 25  ажилтан албан хаагчдад 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр  Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх галын аюулгүй байдал сэдвээр тахимын сургалт зохион байгуулав. /Сургалтыг “Бэлэн бай” багц хичээлийн Гал түймэр, газар хөдлөлт сэдвээр Үндэсний сургагч багшаар бэлтгэгдсэн гал түймэр унтраах аврах 12 дугаар ангийн дуудлага хүлээн авагч д/а Э.Туул заав/.