БАРУУН-УРТ СУМЫН НҮҮН ШИЛЖИХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэлийг хангах хүрээнд Баруун-урт сумын 10000 иргэн 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр аюулгүй зай талбайд гарч нүүн шилжих дадлага сургуульд идэвхитэй оролцлоо.